Opracowania.pl PLUS:
Zaloguj się żeby dostać więcej
Jesteś tutaj: Język polski » Liceum » Antyk » Wprowadzenie

Wprowadzenie

Kultura starożytna - antyk rozwijała się na obszarze śródziemnomorskim, głównie w Grecji i w Rzymie, na przestrzeni od III tysiąclecia p.n.e. do V w. n.e. W tym czasie istniała już bogata kultura Wschodu, reprezentowana przez ludy Mezopotamii, znające pismo klinowe. Najstarsze dzieła literackie stworzone zostały na tym obszarze przez Sumerów, od których Babilończycy i Asyryjczycy przyjęli pismo i kulturę. Najsłynniejszym utworem, powstałym na tych obszarach, jest epos o królu Gilgameszu. Równie ważnym, obok dokonań greckiego antyku, źródłem kultury europejskiej jest wcześniejsza od dzieł Homera Biblia (Stary Testament) tworzona i spisywana przez wiele wieków. Stanowi ona wyraz kultury i religii ludu hebrajskiego, posiadającego inne niż starożytni Grecy wyobrażenia o świecie, Bogu i człowieku. Pomimo znaczących różnic między poszczególnymi kulturami antyku w literackich i religijnych dziełach epoki starożytności odnaleźć można powtarzające się motywy i wątki, które staną się podstawą rozwoju europejskiej cywilizacji i literatury.

Ostatnio oglądane

Ostatnio oglądane