Opracowania.pl PLUS:
Zaloguj się żeby dostać więcej

Będziecie Moimi świadkami... (K. Majdański)

Geneza

jest to dokumentalna opowieść abpa prof. dra hab. Kazimierza Majdańskiego o losie polskich księży przebywających w czasie II wojny światowej w obozie koncentracyjnym w Dachau. Stał się on miejscem męczeństwa polskich działaczy politycznych oraz polskich księży. Autor zadedykował ją „Świadkom, o których daję świadectwo” - wszystkim, którzy świadczyli swoim postępowaniem o wierze w Chrystusa i bohatersko znosili cierpienie w Dachau.

Czas i miejsce akcji

Akcja właściwa rozpoczyna się w 1939 r. Autor wraz z innymi alumnami Wyższego Seminarium Duchownego we Włocławku i profesorami został aresztowany 7 XI 1939 r., wyszedł z obozu 29 IV 1945 r. Miejscem akcji jest niemiecki obóz koncentracyjny w Dachau, założony w 1933 r., który pełnił funkcję placówki szkoleniowej, gdzie szkolono kadry innych obozów kaźni.