Opracowania.pl PLUS:
Zaloguj się żeby dostać więcej

Przestrogi dla Polski (fragment) (S. Staszic)

Rodzaj literacki: epika

Gatunek literacki: rozprawa polityczna

Plan

1. Apel do szlachty o rozszerzenie jej wolności na inne stany.

2. Uznanie niepodważalności praw obywatelskich, wypływających z prawa natury i z prawa Bożego.

3. Oskarżenie samowolnych magnatów o doprowadzenie Rzeczypospolitej do stanu upadku.

4. Ukazanie nędzy stanu kmiecego.

5. Postulat równouprawnienia mieszczan jako reformy, która doprowadzi do odrodzenia gospodarczego Rzeczypospolitej.